Błąd

Ładowanie danych

Leżak z logo Studnia

Bielany

Leżaki

Leżaki z nadrukowanym logo MAL Studnia

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

20

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Leżaki wykorzystujemy podczas wydarzeń kulturalnych (m.in. pokazów kina i koncertów w ogrodzie).

Udostępniane przez

Logo Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej

Dom Kultury

Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej

Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.