Błąd

Ładowanie danych

krzesło składane czarne

Ursus

Krzesło składane

Krzesła składane VIG czarne

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

18

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Można korzystać na miejscu w ramach organizacji wydarzenia. Instytucje budżetowe mogą wypożyczyć na swoje wydarzenie, należy zgłosić się z minimum tygodniowym wyprzedzeniem z prośbą o wypożyczenie. W celach niekomercyjnych udostępniamy nieodpłatnie. Transport należy zorganizować sobie we własnym zakresie.

Udostępniane przez

Logo Dom Kultury PORTIERNIA w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Dom Kultury

Dom Kultury PORTIERNIA w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Dom Kultury „Portiernia” do najmłodsza Filia Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Pierwsi pracownicy „Portierni” rozpoczęli działalność 1 lipca 2019 roku. Znajdujemy się na wyjątkowym szlaku architektury poprzemysłowej. Od strony ul. Dyrekcyjnej - dawnej wewnętrznej drogi zakładowej - sąsiadujemy z budynkiem frontowym modernistycznej Hali nr 10 ZM Ursus - wpisanym do rejestru zabytków. Okalają nas również inne zabudowania po dawnej fabryce - dawne budynki ceglane wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Nasz budynek również pełnił historyczną rolę; codziennie przechodziły przez niego setki pracowników znanej fabryki ciągników „Ursus”. Łączymy przeszłość z teraźniejszością. Dzięki działającej u nas Izbie Tożsamości Ursusa rozbudzamy potencjał turystyczny Dzielnicy.Nasza oferta zajęć skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Dajemy możliwość rozwoju pasji, spędzenia czasu. Dzięki Miejscu Aktywności Lokalnej dajemy możliwość kreowania oferty kulturalnej.