Błąd

Ładowanie danych

dwie małe drewniane sztalugi

Ursus

Dwie małe sztalugi drewniane

Dwie małe sztalugi drewniane służące do ekspozycji prac plastycznych jak i do samodzielnego korzystania przy malowaniu czy rysowaniu

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

2

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Na miejscu w MAL Portiernia. Instutucje budżetowe mogą wypożyczać do organizacji wydarzeń. Należy zgłosić się wcześniej i zapewnić sobie transport zasobu. Z odbiorcami prywatnymi kwestie wypożyczenia zawsze będą ustalane indywidualnie. W celach niekomercyjnych udostępniamy nieodpłatnie

Udostępniane przez

Logo Dom Kultury PORTIERNIA w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Dom Kultury

Dom Kultury PORTIERNIA w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Dom Kultury „Portiernia” do najmłodsza Filia Ośrodka Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Pierwsi pracownicy „Portierni” rozpoczęli działalność 1 lipca 2019 roku. Znajdujemy się na wyjątkowym szlaku architektury poprzemysłowej. Od strony ul. Dyrekcyjnej - dawnej wewnętrznej drogi zakładowej - sąsiadujemy z budynkiem frontowym modernistycznej Hali nr 10 ZM Ursus - wpisanym do rejestru zabytków. Okalają nas również inne zabudowania po dawnej fabryce - dawne budynki ceglane wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków. Nasz budynek również pełnił historyczną rolę; codziennie przechodziły przez niego setki pracowników znanej fabryki ciągników „Ursus”. Łączymy przeszłość z teraźniejszością. Dzięki działającej u nas Izbie Tożsamości Ursusa rozbudzamy potencjał turystyczny Dzielnicy.Nasza oferta zajęć skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Dajemy możliwość rozwoju pasji, spędzenia czasu. Dzięki Miejscu Aktywności Lokalnej dajemy możliwość kreowania oferty kulturalnej.