Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie zasobu Łopatka wąska stalowa 1

Praga-Północ

Łopatka wąska stalowa

Doskonała do sadzenia i pielenia, nawet w twardym podłożu Idealna do pielęgnacji roślin w wąskich grządkach i na balkonach

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Prosimy o wcześniejszy kontakt z opiekunem/opiekunką zasobu (telefoniczny, mailowy)

Udostępniane przez

Logo Pawilon edukacyjny Kamień

Inne instytucje

Pawilon edukacyjny Kamień

Pawilon Edukacyjny Kamień jest miejscem nowoczesnej edukacji i lokalnej aktywności w zakresie ochrony przyrody, którego działania kierujemy do mieszkańców Warszawy w różnym wieku. Przy realizacji działań podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi czy ośrodkami naukowymi. Działania realizowane w Kamieniu powinny współgrać z następującymi obszarami: • wzmacnianie świadomości i dobrych nawyków proekologicznych, • popularyzacja wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej, • propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000, • popularyzowanie wykorzystania terenów nadwiślańskich jako miejsca zróżnicowanych aktywności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, • ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej, • wspieranie wdrażanie ekoinnowacji, • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, Projekt realizowany jest przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Podobne zasoby