Błąd

Ładowanie danych

Front białego namiotu z bocznymi ściankami. Na dachu namiotu logotyp Spółdzielni Kultury a z boku adres strony www.spoldzielniakultury.waw.pl. Na drugim ujęciu przedstawiony jest tył namiotu.

Śródmieście

Namiot rozkładany

Dwa białe namioty wystawiennicze. Namioty posiadają logo Spółdzielni Kultury. Każdy z namiotów zawiera: stelaż aluminiowy, pokrycie dachowe i ścianki boczne. Do namiotów można wykorzystać dodatkowo komplet obciążników do wypełnienia piaskiem. Wymiary namiotu to 3/2 metry.

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

2

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Prosimy o dokonanie rezerwacji minimum 7 dni przed planowanym terminem wypożyczenia zasobu. Sprzęt wypożyczamy na niekomercyjne, bezpłatne działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców m.st. Warszawy. Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu sprzętu we wcześniej ustalonych terminach. Prosimy o ustalenie terminów mailowo lub telefonicznie. Przeniesienie sprzętu i transport sprzętu odbywa się na koszt i odpowiedzialność wypożyczającego. Sprzęt wypożyczany jest zgodnie z „Procedurą wypożyczenia sprzętów przy wykorzystaniu portalu Spółdzielnia Kultury” po wypełnieniu i podpisaniu „Protokołu wypożyczenia i zwrotu” osobiście przez osobę dokonującą rezerwacji. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu wypożyczenia” oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wypożyczenia sprzętu udostępnionego w ramach portalu Spółdzielnia Kultury. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są pod adresem: https://tiny.pl/wmm8g

Udostępniane przez

Logo  Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Inne instytucje

Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.