Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie zasobu Chmurki i dymki np. do fotobudki 1

Śródmieście

Chmurki i dymki np. do fotobudki

4 chmurki/dymki, na których można pisać kredą. Świetne do sąsiedzkiej fotobudki.

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

4

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Prosimy o dokonanie rezerwacji minimum 7 dni przed planowanym terminem wypożyczenia zasobu. Zasób wypożyczamy na niekomercyjne, bezpłatne działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców m.st. Warszawy. Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu zasobu we wcześniej ustalonych terminach. Prosimy o ustalenie terminów mailowo lub telefonicznie. Transport zasobu odbywa się na koszt i odpowiedzialność wypożyczającego. Zasób wypożyczany jest zgodnie z „Procedurą wypożyczenia sprzętów przy wykorzystaniu portalu Spółdzielnia” po wypełnieniu i podpisaniu „Protokołu wypożyczenia i zwrotu” osobiście przez osobę dokonującą rezerwacji. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu wypożyczenia” oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wypożyczenia sprzętu udostępnionego w ramach portalu Spółdzielnia. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są pod adresem: https://tiny.pl/wmm8g

Udostępniane przez

Logo  Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Inne instytucje

Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.