Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie zasobu Namiot stałociśnieniowy 1

Śródmieście

Namiot stałociśnieniowy

Pomarańczowy namiot stałociśnieniowy. Wielkość: 4 m x 4 m Dodatkowo ścianki boczne. Bardzo szybki montaż. Pompka do namiotu wymaga podłączenia do prądu. Namiot jest wyjątkowo lekki, ma aerodynamiczny kształt i nie potrzebuje wentylatora.

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

1

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Lokalizacja

Kruczkowskiego 2

Szczegóły udostępniania

Prosimy o dokonanie rezerwacji minimum 14 dni przed planowanym terminem wypożyczenia namiotu z dokładnym opisem działania/wydarzenia. Sprzęt wypożyczamy na niekomercyjne, bezpłatne działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców m.st. Warszawy. Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu sprzętu we wcześniej ustalonych terminach. Prosimy o ustalenie terminów mailowo lub telefonicznie. Przeniesienie sprzętu i transport sprzętu odbywa się na koszt i odpowiedzialność wypożyczającego. Sprzęt wypożyczany jest zgodnie z „Procedurą wypożyczenia sprzętów przy wykorzystaniu portalu Spółdzielnia” po wypełnieniu i podpisaniu „Protokołu wypożyczenia i zwrotu” osobiście przez osobę dokonującą rezerwacji. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu wypożyczenia” oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wypożyczenia sprzętu udostępnionego w ramach portalu Spółdzielnia. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są pod adresem: https://tiny.pl/wmm8g

Udostępniane przez

Logo  Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Inne instytucje

Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.